Tarihçe

Tarih Bölümü, 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 7141 numaralı “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile kurulmasına karar verilen İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde açılmıştır. Samsun Üniversitesi Canik Yerleşkesi’ndeki fakülte binasında yer alan bölümümüz  3 Profesör ve 1 Doçent öğretim üyesi ile kurulmuş ve bölüm başkanlığına Prof. Dr. Mehmet ÇOG atanmıştır.

Tarih Bölümü, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında I. Öğretim programı ile 60 öğrenci kontenjanı ile öğrenci alımı yapmıştır. Bölümümüz aynı dönemde Yüksek Lisans Programını da açarak 10  öğrenci ile mevcut anabilim dallarında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. “Nitelikli toplum için nitelikli üniversite” şiarıyla yola çıkan Samsun Üniversitesi’nin ilk bölümlerinden olan ve tecrübeli bir kadro kurulan Tarih Bölümü altyapısı ve imkanları ile çağdaş bir akademik eğitim ve öğretim yapabilecek düzeydedir.