Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı

YENİÇAĞ TARİHİ ANA BİLİM DALI

Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı XIV. yüzyılda Anadolu’daki Türk Beyliklerinden biri olan Osmanlı Devleti’nin genişleme sürecini, İstanbul’un fethinden sonra da bir imparatorluk ve döneminin en büyük siyasi güçlerinden birisi olma sürecini incelemektedir. Avrupa tarihi ile beraber incelenen bu süreç içerisinde Osmanlı Devleti’nin diğer büyük güçler ile olan münasebetleri, İmparatorluğun gelişmesinin temel dayanakları incelenmektedir. Ayrıca Osmanlı müesseselerinin oluşumu ve bu kurumlarda yaşanan çözülme ve beraberinde gelen askeri ve siyasi başarısızlıklar Avrupa’daki gelişmeler ışığı altında değerlendirilmektedir.

Anabilim Dalı Personeli

Prof. Dr. Songül ÇOLAK

Dr. Öğr. Üyesi Cumhur BEKAR