Vizyon

Tarih Bölümü, tarih ve ilgili alanlardaki bilimsel gelişmelere açık, bilgisini ve yaratıcılığın birleştirilebilen, çalışmaları ile bilime gerçek manada katkı yapabilen, tarihi süreçte meydana gelen olayları ve olguları çağdaş yöntemlerle tartışıp araştıran, yeni akademik çalışmalar sonucu meydana gelen bilgi değişikliklerini ve alanlarındaki gelişmeleri yakından takip edebilen ve edindiği bilgi ve yaklaşımları çevresiyle paylaşabilen öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bölümümüz araştırma faaliyetleri ile evrensel bilim ve ülke ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikli araştırmalar yapmak ve yayınlamayı hedeflemektedir.