Genel Bilgiler

İnsanoğlunun doğasında var olan ve geçmişi öğrenme merakı ile ortaya çıkarak zamanla bir meslek ve akademik bir disiplin haline gelen tarih böylece sosyal bilimlerin de en önemli dallarından birisi olmuştur. Modern tarih disiplini ise, tarih biliminin gerektirdiği araştırma ve inceleme metotları çerçevesinde geçmişi incelemeyi ve bu şekilde geleceğin inşasında tarihsel bir hafıza ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Samsun Üniversitesi Tarih Bölümü, dünya tarihi içinde son derece önemli bir yere sahip olan Türk tarihini, başta Anadolu (Türkiye) olmak üzere Orta Asya’dan Balkanlar’a, Afrika’dan Orta Doğu’ya kadar geniş bir coğrafyada incelemeyi amaçlamaktadır.  Bölüm dersleri ağırlıklı olarak Türk tarihine yönelik olmakla birlikte, Avrupa Tarihi başta olmak üzere diğer bölge ve ülke tarihleri hakkında dersler de bulunmaktadır.  Bu şekilde bölümümüz Dünya tarihi çerçevesinde Türk tarih ve kültürünü, tarih biliminin gelişen ilkeleriyle araştırılması ve aktarılmasına çalışmaktadır.

Kendi alanlarında yetkin öğretim üyelerinin bir araya gelmeleriyle kurulan Tarih Bölümü’nde Eskiçağ, Ortaçağ, Yeniçağ, Yakınçağ, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Genel Türk Tarihi Anabilim Dalları mevcuttur. Bu anabilim dallarında görevli olan öğretim üyeleri, kendi uzmanlık alanlarında ders vermenin yanında, akademik yayınlar yapmakta, kongre ve sempozyumlara katılarak alanları ile ilgili araştırmalara iştirak etmektedirler.

Sekiz yarıyıldan oluşan bölümümüzdeki öğretim programında dersler kronolojik olarak zorunlu ve seçmeli olmak üzere öğrencilere sunulmaktadır. Tarih Bölümü III. Yarıyıldan itibaren öğrencilerine oldukça geniş bir seçmeli ders havuzu sunmaktadır. Bu dersler ilgili anabilim dallarının zorunlu derslerini tamamlayıcı nitelikte ve lisansüstü süreçlerde öğrencilerin alan bilgilerini destekleyici mahiyette derslerdir. Zorunlu ve seçmeli dersler ile öğrenciler, tarihin çeşitli alanlarında temel bilgileri edinmenin yanı sıra, tarih metodolojisi, seminer ve mezuniyet tezi gibi dersler ile araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenmekte, ulaştıkları bilgiyi yorumlama ve değerlendirme becerisi de kazanmaktadırlar. Ayrıca eğitim dili Türkçe olan bölümümüzde öğrencilere temel İngilizcenin yanı sıra III. Yarıyıldan itibaren dört dönem Akademik İngilizce dersi sunulmakta ve bu şekilde öğrencilerin yabancı bilgilerini geliştirmelerine imkân vermektedir.

Tarih Bölümü, Genel Dünya Tarihi ve Türk Tarihini bilimsel bakış açısıyla incelemek, mevcut metotların yanı sıra yeni araştırma teknikleri geliştirmek, geçmişi aydınlatıp, geleceğe sağlıklı bakış açıları sağlayan veriler elde etmeyi; bu hedefleri gerçekleştirecek yetkinlikte alanının yetkinlikleri ile donatılmış bilime ve topluma hizmet ülküsüyle hareket eden akademisyenler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Tarih Bölümü Lisans Programını tamamlayarak “Tarih Lisans Diploması” almayı hak eden mezun öğrenciler pedagojik formasyon sertifikası ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı veya özel kurumlarda tarih öğretmeni olarak, üniversitelerin tarih ve diğer ilgili bölümlerinde Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi ya da Okutman olarak çalışabilmekte ve lisansüstü eğitimine devam ederek akademisyen olabilmektedir. Bölüm mezunları ayrıca Kültür Bakanlığı’na bağlı birimlerde, arşivlerde ve çeşitli kamu kurumlarında uzman olarak istihdam edilmektedir.

                                                                                                                                                                                 Prof. Dr. Mehmet ÇOG

                                                                                                                                                                                 Tarih Bölüm Başkanı