Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı

YAKINÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI

Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalındaki çalışmalar 1789 Fransız İhtilali ile başlayıp Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkıldığı 1918 yılına kadar gitmektedir. Dünya tarihinin siyasi, sosyal ve ekonomik bakımından en hareketli olduğu XVIII. Yüzyılın sonlarında XX. Yüzyılın başlarına kadarki dönemi inceleyen bu alanda Avrupa ve Dünya tarihindeki gelişmeler çerçevesinde Osmanlı İmparatorluğu’nun bu dönemdeki durumu incelenmektedir. Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda verilen derslerin amacı, genel olarak belirtmiş olduğumuz bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nun yaşamış olduğu siyasi, askeri ve sosyal hadiseler göz önüne alınarak çağdaş diğer devletlerin tarihlerinin de incelenip mukayeseli bir şekilde değerlendirilmesidir.

Anabilim Dalı Personeli

Prof. Dr. Mehmet BEŞİRLİ

Doç. Dr. Özgür YILMAZ