Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı

ORTAÇAĞ TARİHİ ANA BİLİM DALI

Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı, Kavimler Göçü neticesinde Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılması ile başlayıp İstanbul’un fethine kadar geçen dönem içerisindeki ağırlıklı olarak Türk-İslam ve Avrupa tarihlerinin siyasi, sosyal ve kültürel durumunu ele almaktadır. Bunların yanında Ortaçağ tarihi, belirtilen kronolojik zaman aralığında dünyanın değişik coğrafyalarındaki toplumların tarihini de incelemektedir. Ağırlıklı olarak Avrupa ve Bizans tarihinin incelendiği bu alan Selçuklu Tarihi, Anadolu’nun Türkleşmesi, Oğuzlar, Türkmenler ve Anadolu Beylikleri konularını da kapsamaktadır. Ortaçağ tarih araştırmalarında gerekli olan yöntemler, kaynaklar ve kaynak okuma değerlendirme metotları öğretilmektedir.

 

Anabilim Dalı Personeli

Prof. Dr. Mehmet ÇOG

Arş. Gör. Cevat SUCU