Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı

ESKİÇAĞ TARİHİ ANA BİLİM DALI

Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı Tarih öncesi dönemlerden başlayarak ağırlıklı olarak Sümer, Mısır, Akad, Asur, Babil, Hitit, Urartu, Frig, Lidya, Roma ve Pers İmparatorlukların yanında Anadolu, Yunan Anakarası ve Mezopotamya bölgelerindeki küçük siyasi yapılara arkeolojik veriler ve yeni çalışmalar ışığında eğilmektedir. Belirtilen bu coğrafyanın yanında, Eskiçağ Tarihi dünyanın farklı kıtalarındaki ilkel yaşamlarla da ilgilenmektedir. Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı çalışmalarını Kavimler Göçü’ne kadar getirmektedir.

Anabilim Dalı Personeli

Arş. Gör. Aydanur AKEL