Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ANABİLİM DALI

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi  Anabilim Dalı, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışından Cumhuriyet Dönemine kadar Osmanlı Devleti’nde yaşanan askerî, siyasî, ekonomik ve kültürel gelişmeler, Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş süreci, bu süreçte yapılan siyasal, sosyal, kültürel ve hukuk alanında yapılan inkılâplar üzerinde durmaktadır. Türk İnkılâbının felsefesinin de incelendiği bu alanda Atatürk’ün ardından İnönü dönemi, çok partili hayata geçiş ve Türk dış politikasına yönelik derslerin yanı sıra çağdaş Dünya tarihi ve Türk dünyasına yönelik araştırmalar yapılmakta ve dersler verilmektedir.

Anabilim Dalı Personeli