Akademik Danışmanlık

Samsun Üniversitesi “Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”ne göre her öğrenci için ilgili bölümce bir öğretim üyesi veya öğretim görevlisi danışman olarak atanır. Sınıf Danışmanları;

 1. Güz ve Bahar dönemleri için ders seçimi
 2. Ders ekleme/bırakma
 3. Ders seçimi sırasında öğrencinin haftalık ders programının hazırlığı ve kontrolü
 4. Üst dönemden ders seçimi
 5. Seçmeli derslerin seçimi
 6. Yaz döneminden ders seçimi (Öğrenci Yaz döneminden ders seçerse)
 7. Derslerden muafiyet (Öğrenciye uygunsa)
 8. Öğrencinin bölümü, programı, bölüm başkanı hakkında bilgi
 9. Resmi olarak kabul gören mazeretler nedeniyle giremediği sınavların telafi prosedürlerinin bilgisi hakkında rehberlik eder.

Ayrıca danışman ayrıca öğrenciye, üniversite politikası, kuralları, üniversitede açılmış bulunan programlar, kariyer fırsatları gibi konusunda da rehberlik eder.

Tarih Bölümü Sınıf Danışmanları:

 1. Sınıf: Prof. Dr. Songül ÇOLAK
 2. Sınıf: Dr. Öğr. Üyesi Cumhur BEKAR
 3. Sınıf: Doç. Dr. Özgür YILMAZ