2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Eğitim Süreci Hakkında Üniversite Kararı

Değerli öğrenciler,

Üniversitemiz senatosunca, 2021-2022 Güz yarıyılında eğitim-öğretim faaliyetlerinin nasıl yürütüleceğine dair senato ilkeleri belirlenmiştir. Buna göre;

  • Salgın koşullarının gidişatına göre tekrar bir değerlendirme ve güncelleme yapılabileceği de göz önünde bulundurularak yüz yüze ve çevrim içi birlikte olacak şekilde (hibrit) yürütülmesine,
  • Kısa sınav, ara sınav ve final sınavlarının yüz yüze yapılmasına,
  • Her bir sınıfın haftalık ders kredisinin en fazla %40’ının çevrim içi (online) olarak verilebileceğine karar verilmiştir. Buna göre;
  • Yükseköğretim Kanunu’nun 5-i dersleri kapsamında olan  Türk Dili I dersinin hafta sonu asenkron biçimde uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülmesine,
  • İngilizce I, Bilimin Doğası ve Eleştirel Düşünce ile Akademik İngilizce derslerinin çevrim içi (online) olarak saat 17.00’dan sonra yapılmasına karar verilmiştir.

Bu ilkeler doğrultusunda Tarih Bölümü Lisans Programındaki dersler ders programında belirtilen şekilde ve saatinde yüz yüze veya UZEM sistemi üzerinden çevrimiçi olarak yürütülecektir.

Yeni dönemin sağlıklı ve verimli bir şekilde geçmesini temenni eder, tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.

Tarih Bölüm Başkanlığı